Matek oktatás számítógéppel? Na neeeeeeee…!

Az Új Calculus Bt. matematika oktatási konferenciát szervezett a Szent Margit Gimnáziumban. A bemutatott Derive 6, matematikai segéd 16 országban (vagy 20-ban - végül is mindegy) hivatalos tananyag, 17 nyelvre fordították le, természetesen magyarra is, éppen a konferenciát szervező cég jóvoltából.

Az Autograph 3.2 -t, egy 30 évig praktizáló matematika tanár tapasztalatai, elképzelései alapján programozták a legkorszerűbb technológiával, így az intelligens táblákon történő használatra ideális.

Tarcsay Tamás tanár úr (SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium) beszámolt öt éves, Derive oktatási tapasztalatairól, és bemutatta az Autograph segítségével készített, oktatást segítő prezentációit.

Az előadásokat követő kerek asztal beszélgetés során, a megjelentek jónak találták a matek oktatás ilyen vonatkozású modernizálását, megjegyezve azt, hogy szem előtt kell tartani azt, hogy mikor, hol, milyen körülmények között alkalmazzuk ezeket az eszközöket, hogy ne akadályozzák a villámgyors feladatmegoldás lehetőségével a részletek megértését, ugyanakkor a szemléltetés kiváló lehetőségeivel, a tökéletes interaktivitással elősegítsék a megértést és memorizálást.

Az Artúr mondakörben Camelot várában a kerek asztal körül 150 vagy ötven, de talán csak 12 lovagnak jutott hely. Ezen a konferencián, majd a kerek asztal körül 5-en voltak. Nem elírás, ennyi matektanárt érdekelt a dolog…

Matek oktatás számítógéppel?! Magyarországon?! Na neeeeeeee…!


És ehhez mit tegyünk hozzá? Azt, hogy ennek ellenére nem adjuk fel. Magunk részéről egy-két Memorizer leckével (ha szükséges, továbbiak készítésével) igyekszünk segíteni ennek a két, értékes programnak az elterjedését, és a bennük rejlő hatalmas lehetőségek termőre fordulását.

Derive 6 bevezetés
Autograph 2D - bevezetés
Autograph statisztika - bevezetés

Matek oktatás számítógéppel? Magyarországon? Hát persze!

nice article

Very nice post. I just stumbled upon your blog, Thank you for this nice article Thank you for taking time to share it with the readers, I am more than happy to have come across it thanks!and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. cell phones for sale

nice work

Your article was a good read, and I like the way you write. By the way, let me recommend you an Novo7 Android 4.0 as an awesome X-mas gift. Hope you'll like it.